iPhone 5 mất rung

  • Tự thay rung iPhone 5 với những nguyên nhân tìm được
    Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi không rung ở iPhone 5 1. Nguyên nhân dẫn tới máy không rung Tình trạng máy không rung xảy ra có thể do một số nguyên nhân sau: - Do chưa gạt cần rung - Do lỗi phần mềm hoặc Firmware  - Do va chạm mạnh, bị rơi xuống nước dẫn tới...