iphpne bị billing code

  • Cách kiểm tra iPhone bị billing code và cách khắc phục
    Mua iphone bị billing code sẽ khắc phục như thế nào? AT&T là một trong những nhà mạng phân phối iPhone lớn nhất ở thị trường Mỹ. Do đó, ngoài phiên bản quốc tế ra thì Phone phiên bản AT&T được nhiều người tìm mua, kể cả ở Việt Nam. Tuy vậy, nhiều trường hợp  mua điện...