Sửa iPad Air vào nước

  • Hướng dẫn cách sửa iPad Air vào nước ngay lập tức
    Hướng dẫn sửa iPad Air khi bị rớt nước iPad Air là phiên bản iPad mới nhất của Apple với rất nhiều thiết kế cũng như tính năng mới và rất khó dính lỗi phần cứng. Tuy nhiên, nó vẫn không tránh khỏi được những tác động từ bên ngoài khiến cho iPad Air bị hư trong đó...