fix lỗi iPhone 5

  • Fix lỗi iPhone 5, 5s lock không gửi được tin nhắn
    Hướng dẫn fix lỗi iPhone 5, 5s lock không gửi được tin nhắn Hiện nay, người dùng điện thoại iPhone 5 phiên bản khóa mạng thường hay gặp phải một số lỗi như: lỗi danh bạ và lỗi không gửi được tin nhắn. Nguyên nhân chính của hai lỗi này là do sim ghép gây lên, vậy phải...