iPhone có bị trầy màn hình không

  • Thiết kế màn hình iPhone có trầy không
    Tìm hiểu về màn hình iPhone Ngày nay, khi  mà thế giới di động đang phát triển những smartphone cảm ứng lên ngôi thì việc sử dụng màn hình là yếu tố quan trọng vô cùng. Tuy nhiên, cũng do chính sử dụng màn hình cảm ứng để thực hiện các thao tác quá nhiều dẫn đến màn...