Thay IC nguồn iPhone 5 giá bao nhiêu

  • Tư vấn thay IC nguồn iPhone 5 giá bao nhiêu hiện nay
    iPhoen 5 hư IC nguồn và giá thay IC nguồn chính hãng iPhone 5 bị tắt nguồn khiến người dùng lo lắng về một chiếc điện thoại cao cấp bỗng trở thành một vật vô dụng. Hiện tượng trên có thể là do chiếc điện thoại của bạn đã bị hư hỏng IC nguồn, vậy nguyên nhân do đâu...