ép mặt kính cho iphone

  • Ép kính cho màn hình iPhone
    Khi màn hình iPhone bị rơi vỡ bạn sẽ nghĩ ngay đến việc thay màn hình tuy nhiên chi phí cho quá trình thay màn hình là rất lớn hơn nữa bạn có thể chọn cách khác đó là ép kính để giảm chi phí. Ép kính là gi? Có ảnh hưởng đến màn hình cảm ứng không? Màn hình của iPhone có câu...