Gọi Facetime trên iPhone

  • Facetime - Gọi Video Call Facebook trên iPhone
    Facetime - Gọi Video Call Facebook trên iPhone Ngày nay, ngoài cách thức đàm thoại thông thường, bạn có thể thực hiện gọi Video Call – tức là gọi điện có hình ảnh – thông qua mạng Internet. Để làm được điều này, bạn có thể tận dụng chức năng Facetime của Facebook. Chức...