iPhone 5S bị mất iMei

  • Cách khắc phục khi iPhone 5S bị mất iMei
    iPhone 5S bị mất iMei iMei là mã số giúp người dùng có thể kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian bảo hành và rất nhiều vấn đề khác liên quan tới máy. Gần đây một số người phản ánh rằng iPhone 5S của họ bị mất iMei. Nguyên nhân nào khiến iPhone 5S bị mất iMei và có cách...