Kiểm tra iphone đã sạc bao nhêu lần

  • Kiểm tra iphone đã sạc bao nhêu lần bằng Battery Detctive
    Kiểm tra lần sạc của iPhone với phần mềm Battery Detctive iPhone cũng như bất cứ điện thoại nào khác sau một thời gian sử dụng đều có hiện tượng chai pin do sạc qua nhiều lần. Mức độ chai pin ít hay nhiều tùy thuộc vào số lần sạc pin cũng như tần suất sử dụng thiết...