Mất danh bạ iPhone 6s

  • Mất danh bạ iPhone 6/6S thì phải làm sao?
    Mất danh bạ iPhone 6/6S thì phải làm sao? Nếu chẳng may bạn xóa hết dah bạ trong điện thoại. Vậy có cách nào để lấy lại danh bạ đã bị mất không? Sau đây mình sẽ khắc phục lỗi mất danh bạ iPhone 6/6s hiệu quả nhé. 1, Sử dụng sim để lấy lại danh bạ cho iPhone 6/6S ‑ Nếu...