Sửa iPhone 4 mất rung

  • Một số cách sửa iPhone 4 mất rung chuyên nghiệp
    Hướng dẫn sửa iPhone 4 mất rung Chức năng rung trên điện thoại rất quan trọng, đặc biệt là khi bạn để thiết bị của mình ở chế độ im lặng. Nhưng đôi khi tính năng rung ở iPhone 4 lại bị hư, khi đó sửa iPhone 4 mất rung như thế nào? iPhone 4 là chiếc điện thoại...