fix lỗi không nhắn tin được cho iphone 5 sprint

  • Sửa lỗi không gửi được tin nhắn cho iphone sprint
    Cách đơn giản để sửa lỗi không gửi được tin nhắn cho iphone sprint. - iphone 5 sprint là iphone được nhà mạng sprint của Mỹ phân phối, chỉ xài được nhà mạng sprint. Khi xài ở Việt Nam phải xài sim ghép thường mắc rất nhiều lỗi, một số lỗi phổ biến là không gửi được...