Khắc phục màn hình iphone bị sọc

  • Nguyên nhân màn hình iphone bị sọc và cách "chữa bệnh"
    Nguyên nhân và cách khắc phục khi màn hình iPhone bị sọc Cũng giống như các sản phẩm khác như iPad, iPod hay Macbook, … Apple luôn có sự kiểm duyệt gắt gao đối với mối chiếc iPhone xuất xưởng. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển rồi đến tay người sử dụng, máy có thể xuất...