Kiểm tra IC nguồn iPhone bị hư

  • Những dấu hiệu iPhone hư IC nguồn và cách sửa chữa
    Một số dấu hiệu khi Iphone bị hỏng IC nguồn. IC nguồn là thành phần khá quan trong trên điện thoại. Khi điện thoại bị hỏng IC nguồn thì điều đó đồng nghĩa với việc máy sẽ không thể khởi động được hoặc không hoạt động bình thường được.  Vì vậy, chúng ta cần...