Kiểm tra iPhone

  • Những mẹo kiểm tra iPhone đã bị rơi hoặc bị va đập
    Kiểm tra “sức khỏe” iPhone sau khi bị va chạm hoặc bị rơi Các bài test của Apple đối với những sản phẩm của mình cho thấy chất lượng của iPhone khá bền bỉ với những va chạm mạnh. Một số bái test như thả rơi iPhone, sử dụng vật sắc nhọn để thử độ bền màn hình…...