chuyển tiếp tin nhắn trên iPhone 6

  • Hướng dẫn chuyển tiếp tin nhắn trên iPhone 6
    Hướng dẫn chuyển tiếp tin nhắn trên iPhone 6 Có rất nhiều trường hợp bạn muốn gửi cho người khác một tin nhắn với nội dung giống hệt như tin nhắn vừa bạn vừa nhận được, việc nhập lại hoàn toàn tin nhắn đó sẽ khiến bạn rất mất thời gian, vì vậy lúc này tính...