Kiểm tra model iPhone

  • Cách kiểm tra model iPhone phân biệt hàng thật và dựng
    Cách nhận biết iPhone thuộc model nào Mặc dù hầu hết người dùng iPhone sẽ biết chiếc iPhone của họ thuộc model nào, tuy nhiên, không phải ai cũng biết và đôi khi bạn cũng có thể sẽ gặp phải một chiếc iPhone mà không biết nó là iPhone gì. Điều này thường là do một...