backup dữ liệu iPhone bằng iTunes

  • Cách backup dữ liệu iPhone bằng iTunes
    Cách backup dữ liệu iPhone bằng iTunes iTunes là công cụ rất hữu ích mà Apple đã phát hành để hỗ trợ người dùng iPhone backup dữ liệu trong những trường hợp muốn đổi máy mới hoặc máy gặp trục trặc về phần mềm dẫn đến việc phải khôi phục cài đặt gốc. Sau đây sẽ...