Fix lỗi wifi khi lên iOS 8

  • Khắc phục nhanh iPhone lên ios 8 lỗi wifi cực đơn giản
    Cách khắc phục lỗi wifi khi lên iOS 8 cho iPhone iOS 8 là hệ điều hành mới nhất của Appe. Kèm với đó, Apple cũng đã đưa ra bản danh sách các thiết bị được phép update lên iOS 8, bao gồm: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C,iPhone 5s, iPod Touch gen 5, iPad 2, iPad Retina (iPad 3 và 4), iPad Air, iPad...