sao lưu danh bạ từ iPhone sang iCloud

  • Cách sao lưu danh bạ từ iPhone sang iCloud
    Cách sao lưu danh bạ từ iPhone sang iCloud Kể từ iOS 5, Apple đã tích hợp vào hệ điều hành của mình công cụ iCloud với nhiều tính năng rất hữu ích, mà một trong số đó là sao lưu danh bạ từ iPhone. Đối với một người dùng điện thoại di động thì danh bạ là một trong...