Sửa iPad 2 bị hao pin khi nâng cấp lên iOS 8

  • Sửa iPad 2 bị hao pin khi nâng cấp lên iOS 8
    Sửa iPad 2 bị hao pin khi nâng cấp lên iOS 8  Chiếc iPad 2 của bạn có hiện tượng bị hao pin rất nhanh sau khi bạn thực hiện nâng cấp cho iPad của mình lên hệ điều hành iOS 8? Điều này gây rất nhiều khó khăn cho bạn trong qúa trình sử dụng vì pin là nguồn cung cấp năng lượng...