Tắt xoay màn hình iphone 5s

  • Tắt xoay màn hình iphone 5s
    Hướng dẫn cách tắt xoay màn hình iphone 5s, 5 ... iOS 7 Xoay màn hình tự động đôi khi sẽ gây khó chịu cho người sử dụng, mặc dù là nó có nhiều điểm lợi, tuy nhiên, trong 1 số trường hợp nhất định ta lại không cần thiết phải xoay cho lắm, cho nên làm sao để tắt xoay màn...